แถบสะท้อนแสง MN Tech มาตรฐานยุโรป ECE 104R, FMVSS 108


แถบสะท้อน MN Tech RV-5000 Series

1. ผ่านตามมาตรฐาน ECE 104 แสงสะท้อนชัดเจน
2.เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ
3.ติดตั้งง่าย ขนาด 50มม.x50ม./ม้วน
4.สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างรถทั่วไป

 

รถที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561
1. ที่ยังไม่ได้ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง หรือติดตั้งไว้แล้วแต่มีขนาด/จำนวน/ตำแหน่ง ไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ดำเนินการก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562
2. ที่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงไว้แล้วโดยมีขนาด/จำนวน/ตำแหน่ง เป็นไปตามประกาศนี้ แต่มีสีไม่เป็นไปตามประกาศ หรือไม่ได้รับรองตาม UNECE ให้ดำเนินการก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

 

 

การติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง